Fagkunnskap

 

Kvalitiet

 

Effektivitet

 

Oppretting

Et godt bærende, drenerende og avrettet underlag gir et solid fundament som er avgjørende for asfaltdekkets kvalitet og levetid. Vi kan bistå med utgraving & masseutskifting i forbindelse med klargjøring til asfaltering. Dette kan være aktuelt for mange som ønsker å anlegge asfaltdekket på eksisterende eller nye flater med ustabile masser i grunn. Er du i tvil ? Ta kontakt for en befaring !

Maskinlegging

Utlegging av asfalt med asfaltutlegger, sikrer god homogenitet i vegdekket og gir en jevn overflatestruktur. Vi maskinlegger veier og plasser for mange av våre kunder i det offentlige, bedrifter, entreprenører, private, velforeninger, borettslag osv. Kontakt oss for nærmere info !

Håndlegging

Asfaltering av gårdsplasser, låsing av belegningstein, utforming av hulkil, lapping av hull og setningskader, anlegging av fartsdumper mm. Dette er noe av hva vi kan tilby våre kunder. Ta kontakt for ytterligere info !