Addresse : Gamle kongevei 273,
1712 Grålum
Ring oss : 93 01 18 61 / 97 12 59 34
E-post : post@borgasfalt.no

Tjenester

Litt av hva vi kan tilby våre kunder

Finavretting

Før asfaltering finner sted kan det være behov for å avrette underlaget, dvs øvre del av grunnen som asfalten er tiltenkt asfaltert på. Dette for å sikre tilstrekkelig fall og jevnhet slik at vann ledes bort og dekkets overflate kan bli så stabil og jevn som mulig. Vi kan bistå med dette arbeidet ved hjelp av asfaltutlegger eller for hånd (manuelt).

Maskinlegging

Utlegging av asfalt med asfaltutlegger sikrer god homogenitet i vegdekket og gir en jevn overflatestruktur. Vi maskinlegger veier og plasser for mange av våre kunder i det offentlige, bedrifter, entreprenører, velforeninger, borettslag og private.

Håndlegging

Ved flere anledninger må asfaltutlegging foregå manuelt, med godt håndlag. Slike oppdrag kan være asfaltering av gårdsplasser, lapping av hull/setninger. Utforming av fartsdempere, hulkil eller låsing av belegningsstein.

Følg oss på facebook