Addresse : Gamle kongevei 273,
1712 Grålum
Ring oss : 93 01 18 61 / 97 12 59 34
E-post : post@borgasfalt.no

Tips & råd

Hva er egentlig asfalt?

Sjekkliste før asflatering:

Fjern ugress/røtter o.l før asfaltering. Dette for å forhindre evt. fremtidig gjennombrudd av uønsket gress/planter. NB! f.eks «løvetann» klarer fint å vokse igjennom 10cm tykt asfaltdekke!

Hvilken kvalitet, overflatestruktur og tykkelse ønsker du på asfalten din? Tenk igjennom formål og egenskaper med tanke på belastning (ÅDT) og estetikk/utseende. Normalt foretrekkes Agb8-11, tykkelse 4cm til gårdsplasser og lignende.

Hvordan er underlaget? Gode drenerende og bærende egenskaper i grunnen er avgjørende for dekkets stabilitet og derav levetid. Teleholdige masser (jord/leire) må skiftes ut før asfaltering. Knust asfalt eller pukk/grus i fraksjon 0-16/0-32 foretrekkes.

Fall/helning må være minst 1%. (1cm pr meter)

Etter asfaltering

Ved riktig forutsetninger vil asfaltdekkets levetid estimeres til ca 20 år

Vent minst 24 timer med overflatebelasting av det ny-asfalterte området. Dette gjelder spesielt biloppstilling og tyngre gjenstander.

Husk at på varme solskinnsdager vil spesielt marktrykk fra sykkelstøtter o.l kunne penetrere asfaltens overflate og sette spor, da bindemiddelet i asfalten varmes opp og blir mykere.

Unngå hard bruk av høytrykksspyling da dette bidrar til å «vaske ut» bindemiddelet / oksidasjon.

Ved søl av petroleumsbaserte væsker som, bensin, olje og diesel, benytt absorbenter (f.eks. absol) for å stanse nedbryting (hullskader) av asfaltdekket.