« Ønsker du en oppgradering av veien til hytta, uteområdet i borettslaget eller parkeringsplassen utenfor bedriftslokalet ? Da kan utlegging av ny asfalt eller re-asfaltering av eksisterende dekke være en god løsning for deg/dere. Vi har i en årrekke utført slike oppdrag for entreprenører, bedrifter, sameier og velforeninger. Det kan nevnes alt fra mindre manuelle arbeider (lapping) til maskinell utlegging av større plasser og veier. 

Dikeveien 35

Oppdragsgiver : Dikeveien 35 AS

Beskrivelse : Asfaltering/reasfaltering

Areal: ca 1500 m2

Utført: Oktober 2020

Tuneveien 89

                          Oppdragsgiver : Fosby Anlegg AS

                          Beskrivelse : Asfaltering/reasfaltering

                                       Areal: ca 3000 m2

                              Utført: Juni 2019


B R A veien 4

Oppdragsgiver : Erling Grimsrud AS

Beskrivelse : Asfaltering

Areal: ca 3000 m2

Utført: April 2018


Ullerud Sykehjem

Oppdragsgiver : Isachsen Anlegg AS

Beskrivelse : Asfaltering/reasfaltering

Areal: ca 15 000 m2

Utført: Mai 2017

Askim Skole

Oppdragsgiver : Park & Anlegg AS

Beskrivelse : Asfaltering

Areal: ca 10 000 m2

Utført: August 2011