Tips & råd

Sjekkliste før asfaltering:

  • Fjern ugress/røtter o.l før asfaltering. Dette for å forhindre eventuell fremtidig gjennombrudd av ugress og planter.
  • Hvilken kvalitet, overflatestruktur og tykkelse ønsker du på asfalten din ? Tenk jgjennom formål og egenskaper med tanke på belastning(ÅDT) og estestikk/utseende. Normalt foretrekkes Agb 8-11, tykkelse 4cm til gårdsplasser og lignende.
  • Hvordan er underlaget. Gode drenerende og bærende egenskaper i grunnen er avgjørende for asfaltdekkets stabilitet og derav levetid. Teleholdige masser ( jord/leire) må skiftes ut før asfaltering. Knust asfalt eller pukk/grus i fraksjon 0-16/0-32 foretrekkes.
  • Fall/helning må være minst 1%. ( 1cm per meter)

Etter asfaltering

  • Vent minst 24 timer med overflatebelastning av det ny-asfalterte området. Dette gjelder spesielt biloppstilling og tyngre gjenstander.
  • Husk at på varme solskinnsdager vil spesielt ,marktrykk fra sykkel støtter o.l kunne penetrere asfaltens overflate og sette spor, da bindemiddelet i asfalten varmes opp og blir mykere.
  • Unngå hard bruk av høytrykkspyling, da dette bidrar til å "vaske ut " bindemiddelet i asfaltdekke/ oksidasjon.
  • Ved søl av petroleums-baserte produkter som bensin, olje og diesel, benytt absorbenter      ( feks. absol) for å hindre nedbrytning (hull skader) av asfaltdekket.

UNDER GITTE FORUTSETNINGER VIL ASFALTDEKKETS LEVETID ESTIMERES TIL CA 20 ÅR