« Vi tilbyr asfaltering av ditt uteområde som for eksempel gårdsplass, innkjørsel eller adkomstvei for å nevne noe. Om du vurderer asfalt på din tomt kan du forvente å ta i bruk en ren overflate som krever relativt lite vedlikehold. Et godt sluttresultat knyttes derfor til gode grunnforhold (forarbeid), riktig valg av massetype og fagkyndig utførelse, under klimatiske forutsetninger. Vi vil bistå deg med løsning(er) på nettopp dette. Sjekk gjerne ut våre tips & råd for mer info.»